Mỹ “tóm” được tàu ngầm của phát xít Đức: Bí mật lớn lộ ra!

Vào tháng 5/1944, Mỹ thu thập được nhiều tin tình báo xác định được vị trí của U-505 - tàu ngầm của phát xít Đức. Theo đó, Mỹ triển khai chiến dịch bắt giữ "quái vật" này nên nắm được những bí mật lớn.

  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-2
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-3
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-4
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-5
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-6
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-7
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-8
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-9
  • My “tom” duoc tau ngam cua phat xit Duc: Bi mat lon lo ra!-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)