Mỹ - Trung Quốc cải thiện quan hệ năm 1971 bằng thể thao thế nào?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Vào năm 1971, đội tuyển bóng bàn Mỹ được Trung Quốc mời tới thi đấu ở Bắc Kinh. Nhờ sự kiện này, mối quan hệ giữa Mỹ - Trung Quốc được cải thiện và từng bước bình thường hóa. Dư luận gọi sự kiện này là "ngoại giao bóng bàn". 

  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-2
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-3
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-4
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-5
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-6
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-7
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-8
  • My - Trung Quoc cai thien quan he nam 1971 bang the thao the nao?-Hinh-9