Ngắm loạt ảnh “quý hơn vàng” về Hoàng Thành Thăng Long xưa

Google News

Hoàng Thành Thăng Long là nơi gắn liền với hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dưới đây là những hình ảnh vô cùng quý giá của Hoàng Thành Thăng Long xưa.

 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-2
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-3
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-4
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-5
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-6
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-7
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-8
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-9
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-10
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-11
 • Ngam loat anh “quy hon vang” ve Hoang Thanh Thang Long xua-Hinh-12
Vân Anh (T.H)