Ngày tàn bi thảm của trùm phát xít Mussolini

Google News

Nhà độc tài Benito Mussolini đã gây ra nhiều tội ác rùng rợn từ năm 1922 - 1943. Đến ngày 28/4/1945, trùm phát xít Mussolini bị hành quyết sau khi bị du kích quân bắt khi lẩn trốn. Xác của y được treo trên quảng trường.

  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-2
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-3
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-4
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-5
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-6
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-7
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-8
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-9
  • Ngay tan bi tham cua trum phat xit Mussolini-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)