Người ăn xin “đổi đời” sau cuộc gặp gỡ vua Càn Long

Google News

Tương truyền, trong chuyến tuần du Giang Nam lần thứ hai, vua Càn Long đã gặp một người ăn xin và có cuộc trò chuyện đến tận khuya. Sau đó, ông hoàng này ban cho người ăn xin một chức quan. Vì sao lại vậy?

  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-2
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-3
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-4
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-5
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-6
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-7
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-8
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-9
  • Nguoi an xin “doi doi” sau cuoc gap go vua Can Long-Hinh-10
Tâm Anh (TH)