Nhà Trắng trang hoàng cây thông dịp Giáng sinh từ khi nào?

Năm 1889 đánh dấu lần đầu tiên tòa Bạch Ốc được trang hoàng Giáng sinh. Tổng thống Benjamin Harrison cho trang trí cây thông trong Nhà Trắng vào dịp này.

  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-2
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-3
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-4
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-5
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-6
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-7
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-8
  • Nha Trang trang hoang cay thong dip Giang sinh tu khi nao?-Hinh-9
Tâm Anh (theo Grunge)