Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 'Mùa hè không tên'

Google News

Sau "Hạ đỏ" và "Bảy bước tới mùa hè", "Mùa hè không tên" là tác phẩm thứ ba lấy bối cảnh mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xoay quanh câu chuyện tuổi thơ của các nhân vật tại làng Đo Đo.

  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-2
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-3
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-4
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-5
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-6
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-7
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-8
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-9
  • Nha van Nguyen Nhat Anh ra mat 'Mua he khong ten'-Hinh-10
Theo Thanh Phi - Linh Đan/Vietnamnet