Nhật Bản đập tan cuộc xâm lược của Hốt Tất Liệt: Nhờ "thần phong"?

Trong thế kỷ 13, Hốt Tất Liệt 2 lần phát động chiến dịch tấn công xâm lược Nhật Bản nhưng đều thất bại. Nhật Bản đánh tân quân xâm lược nhờ "thần phong".

  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
  • Nhat Ban dap tan cuoc xam luoc cua Hot Tat Liet: Nho
Tâm Anh (theo LV)