Những công trình nào còn tồn tại trên trục thần đạo Kinh thành Huế?

Google News

Theo quan niệm xưa, trục thần đạo của kinh thành là đường thẳng tập trung các công trình mang tính biểu tượng cho quyền lực và tính chính danh của vương triều.

  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-2
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-3
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-4
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-5
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-6
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-7
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-8
  • Nhung cong trinh nao con ton tai tren truc than dao Kinh thanh Hue?-Hinh-9
Quốc Lê