Những hé lộ bất ngờ về đàn tế trời đất của nhà Nguyễn

Tương truyền, vua Gia Long đã lệnh cho các tỉnh trong cả nước gửi đất về để đắp đàn Nam Giao, nhằm biểu trưng cho sự thống nhất giang sơn từ Nam đến Bắc.

 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-2
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-3
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-4
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-5
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-6
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-7
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-8
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-9
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-10
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-11
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-12
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-13
 • Nhung he lo bat ngo ve dan te troi dat cua nha Nguyen-Hinh-14
Quốc Lê