Những phát minh để đời của thiên tài Hy Lạp Archimedes

Trong số những máy móc chiến tranh Archimedes sáng chế có máy bắn đá và một hệ thống gương tập trung tia nắng mặt trời vào thuyền của kẻ thù và đốt cháy chúng.

  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-2
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-3
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-4
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-5
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-6
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-7
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-8
  • Nhung phat minh de doi cua thien tai Hy Lap Archimedes-Hinh-9
T.B (tổng hợp)