Những trận đánh diễn ra trong 24 giờ đẫm máu nhất lịch sử

Google News

Lịch sử từng ghi nhận một số trận đánh diễn ra trong 24 giờ nhưng có số thương vong rất lớn. Trong đó, một trận đánh có tới gần 80.000 lính thương vong.

  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-2
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-3
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-4
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-5
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-6
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-7
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-8
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-9
  • Nhung tran danh dien ra trong 24 gio dam mau nhat lich su-Hinh-10
Tâm Anh (theo Military History)