Nóng: Tào Tháo làm chuyện động trời nào để giấu kín mộ phần?

Tâm Anh (theo Ancient origins) -

(Kiến Thức) - Trong tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa”, Tào Tháo là nhân vật nổi tiếng là nhà quân sự thiên tài nhưng cũng rất đa nghi. Với tính cách như vây, trước khi qua đời, Tào Tháo có hành động đặc biệt để bảo vệ nơi an nghỉ ngàn thu của mình.

  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-2
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-3
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-4
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-5
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-6
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-7
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-8
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-9
  • Nong: Tao Thao lam chuyen dong troi nao de giau kin mo phan?-Hinh-10