Ôn lại hào khí Cách mạng Tháng 8 qua hiện vật cực quý

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Sau 74 năm, những kỷ vật này dường như vẫn còn thấm đẫm âm hưởng hào hùng của những giờ khắc sục sôi lòng yêu nước trong cuộc Cách mạng Tháng 8, cuộc cách mạng đã đem lại độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-2
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-3
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-4
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-5
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-6
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-7
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-8
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-9
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-10
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-11
 • On lai hao khi Cach mang Thang 8 qua hien vat cuc quy-Hinh-12