Ớn lạnh tiên tri về thảm họa diệt vong của Trái đất năm 2060

(Kiến Thức) - Không chỉ là một nhà vật lý lừng danh lịch sử, Isaac Newton còn được mọi người biết đến với việc đưa ra lời tiên tri về tương lai của nhân loại. Theo dự đoán của Newton, đến năm 2060, con người sẽ đối mặt với ngày tận thế.

  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-2
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-3
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-4
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-5
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-6
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-7
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-8
  • On lanh tien tri ve tham hoa diet vong cua Trai dat nam 2060-Hinh-9
Tâm Anh (theo LV)