“Quý bà Tử thần” khiến lính Đức quốc xã khiếp vía

Google News

Với thành tích tiêu diệt hơn 300 lính Đức quốc xã trong Thế chiến 2, nữ xạ thủ huyền thoại của Liên Xô Lyudmila Pavlichenko được gọi biệt danh là "Quý bà Tử thần". Khả năng thiện xạ của bà khiến quân Đức khiếp sợ.

  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-2
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-3
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-4
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-5
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-6
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-7
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-8
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-9
  • “Quy ba Tu than” khien linh Duc quoc xa khiep via-Hinh-10
Tâm Anh (theo RBTH)