Sài Gòn – Ký ức vượt thời gian

“Sài Gòn – Ký ức vượt thời gian” như một cuốn phim chiếu chậm lại sự phát triển và quá trình thay đổi của thành phố Sài Gòn từ giai đoạn những năm 50, 60 của thế kỷ trước cho đến thời điểm hiện tại.

 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-2
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-3
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-4
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-5
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-6
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-7
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-8
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-9
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-10
 • Sai Gon – Ky uc vuot thoi gian-Hinh-11
Thu Hà