Sau khi trùm phát xít Hitler chết, tài sản được xử lý ra sao?

Google News

Sau khi Hitler tự sát vào ngày 30/4/1945, trùm phát xít để lại khối tài sản lớn tương đương một tỷ phú. Trước khi Hitler chết, nhà độc tài Đức quốc xã lập di chúc và có nhắc đến việc xử lý tài sản của mình.

  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-2
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-3
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-4
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-5
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-6
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-7
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-8
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-9
  • Sau khi trum phat xit Hitler chet, tai san duoc xu ly ra sao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)