Sĩ quan phát xít nào âm thầm chống lệnh Hitler, cứu người Do Thái?

Google News

Trong Thế chiến 2, Wilhelm Adalbert Hosenfeld phục vụ trong quân đội Đức quốc xã. Người lính này âm thầm chống lệnh Hitler, cứu sống nhiều người Do Thái.

 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-2
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-3
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-4
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-5
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-6
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-7
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-8
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-9
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-10
 • Si quan phat xit nao am tham chong lenh Hitler, cuu nguoi Do Thai?-Hinh-11
Tâm Anh (theo ATI)