Số phận lạ lùng của gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức

Chuyện về gia đình lùn may mắn thoát chết trong trại tập trung của phát xít Đức, vì tên “bác sĩ tử thần” Josef Mengele muốn dùng họ làm vật thí nghiệm là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất Thế chiến II.

 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-2
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-3
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-4
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-5
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-6
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-7
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-8
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-9
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-10
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-11
 • So phan la lung cua gia dinh nguoi lun Do Thai thoi phat xit Duc-Hinh-12
Thiên Trang (TH)