Sóng gió chọn Gia Cát Lượng và cảnh mượn gió Đông gian nan

Google News

Diễn viên Đường Quốc Cường đã phải chịu vô số áp lực và phản đối từ đám đông khi nhận vai Gia Cát, đồng thời cảnh "Mượn gió đông" trong phim của ông cũng phải trải qua rất nhiều vất vả gian nan.

 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-2
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-3
 • Gia Cát Lượng chết vì những loại bệnh nào?
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-4
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-5
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-6
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-7
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-8
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-9
 • Song gio chon Gia Cat Luong va canh muon gio Dong gian nan-Hinh-10
Theo Giáo dục và Thời đại