Sửng sốt trận đánh Mèo Lửa trong lịch sử Việt Nam

Trận Mèo Lửa xảy ra trong cuộc chiến giữa chúa Trịnh Sâm với Lê Duy Mật, con thứ 11 của Lê Dụ Tông. Vào năm 1769, nhà Trịnh huy động lực lượng lớn để quyết một phen sống mái với Lê Duy Mật...

  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-2
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-3
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-4
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-5
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-6
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-7
  • Sung sot tran danh Meo Lua trong lich su Viet Nam-Hinh-8
T.B (tổng hợp)