Tần Thuỷ Hoàng diệt sạch người xây mộ, vì sao 100 năm sau vẫn lộ?

Giống như nhiều bậc đế vương, Tần Thủy Hoàng không muốn lăng mộ của mình bị hậu thế quấy nhiễu nên giết hàng ngàn người. Dù vậy, bí mật này vẫn bị một người "vạch trần".

  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-2
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-3
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-4
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-5
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-6
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-7
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-8
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-9
  • Tan Thuy Hoang diet sach nguoi xay mo, vi sao 100 nam sau van lo?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)