Tàn tích gây choáng ngợp của nền văn minh lâu đời nhất châu Mỹ

Google News

Xã hội có tổ chức phức tạp ở Caral-Supe xuất hiện một thiên niên kỷ sau văn minh Sumer ở vùng Lưỡng Hà, cùng thời với sự xuất hiện các kim tự tháp Ai Cập và có trước văn minh Olmec ở Trung Mỹ gần hai thiên niên kỷ.

  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-2
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-3
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-4
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-5
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-6
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-7
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-8
  • Tan tich gay choang ngop cua nen van minh lau doi nhat chau My-Hinh-9
T.B (tổng hợp)