Thái giám cuối cùng nhà Thanh lộ bí mật chấn động trong Tử Cấm Thành

Google News

Tôn Diệu Đình - thái giám cuối cùng của nhà Thanh đã tiết lộ một số bí mật về cuộc sống trong Tử Cấm Thành khác xa phim ảnh. Trong số này có cuộc sống của hoàng đế và các phi tần.

  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-2
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-3
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-4
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-5
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-6
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-7
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-8
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-9
  • Thai giam cuoi cung nha Thanh lo bi mat chan dong trong Tu Cam Thanh-Hinh-10
Tâm Anh (TH)