Thăm cây đa Bác Hồ trồng giữa Thủ đô Hà Nội

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Cây đa Bác Hồ ở Công viên Thống Nhất do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng năm 1960, là một chứng tích lịch sử quan trọng của phong trào Tết trồng cây ở Việt Nam.

 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-2
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-3
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-4
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-5
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-6
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-7
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-8
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-9
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-10
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-11
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-12
 • Tham cay da Bac Ho trong giua Thu do Ha Noi-Hinh-13