Thảm khốc trận đ​ại hỏa hoạn thiêu rụi hơn 4/5 thủ đô London

Google News

Vào năm 1666, một trận đại hỏa hoạn xảy ra ở thủ đô London, Anh. Sau 5 ngày, đám cháy mới được kiểm soát. Theo thống kê, "bà hỏa" đã phá hủy 13.200 ngôi nhà, 87 nhà thờ và thiêu rụi hơn 4/5 thành phố London.

  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-2
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-3
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-4
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-5
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-6
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-7
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-8
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-9
  • Tham khoc tran d​ai hoa hoan thieu rui hon 4/5 thu do London-Hinh-10
Tâm Anh (TH)