Thấy vật thể lạ bầy nhầy, vỡ òa nhận ra là báu vật 31 tỷ

Google News

Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc tình cờ tìm thấy một vật thể lạ bầy nhầy, trong suốt khi làm việc tại công trường xây dựng. Ông nhờ chuyên gia giám định và phát hiện đó là một báu vật 31 tỷ đồng. 

  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-2
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-3
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-4
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-5
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-6
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-7
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-8
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-9
  • Thay vat the la bay nhay, vo oa nhan ra la bau vat 31 ty-Hinh-10
Tâm Anh (theo East Day)