Thú vị ba khu “phố Ta”, “phố Tàu”, “phố Tây” ở Cố đô Huế

Ngoài các công trình gắn với Di sản văn hóa thế giới - Quần thể di tích Cố đô Huế, các khu “phố Ta”, “phố Tàu” và “phố Tây” cũng là những địa điểm lý thú rất đáng khám phá ở thành phố Huế.

 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-2
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-3
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-4
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-5
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-6
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-7
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-8
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-9
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-10
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-11
 • Thu vi ba khu “pho Ta”, “pho Tau”, “pho Tay” o Co do Hue-Hinh-12
Quốc Lê