Tỉnh nào ở Tây Nam Bộ có nghĩa kho chứa vàng bạc của vua?

Tên gọi của tỉnh này được ghi chép trong các sách như "Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ" và "Địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh".

  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?
  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?-Hinh-2
  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?-Hinh-3
  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?-Hinh-4
  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?-Hinh-5
  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?-Hinh-6
  • Tinh nao o Tay Nam Bo co nghia kho chua vang bac cua vua?-Hinh-7
Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing