Top 10 công trình kiến trúc thuộc địa nổi tiếng nhất Hà Nội

Google News

Trên bản đồ kiến trúc thế giới, Hà Nội được biết đến như một thành phố còn lưu giữ được di sản kiến trúc thuộc địa phong phú với nhiều công trình đặc sắc. Cùng điểm qua một số công trình kiến trúc thuộc địa tiêu biểu của Hà Nội.

 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-2
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-3
 • 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. sự tham gia của khoảng 40 kỹ sư và chuyên gia Pháp. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. sự tham gia của khoảng 40 kỹ sư và chuyên gia Pháp. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. Toàn quyền Đông Dương Doumer. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-4
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-5
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-6
 • 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. từ năm 1900 đến 1906. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. từ năm 1900 đến 1906. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-7
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-8
 • 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. Nhà tù Hỏa Lò được xây dựng từ năm 1886–1889 đến năm 1898-1901. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • This article is referenced content from https://bloganchoi.com - 15 công trình kiến trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội - BlogAnChoi. Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong ph. Nhà tù Hỏa Lò được xây dựng từ năm 1886–1889 đến năm 1898-1901. https://bloganchoi.com/cong-trinh-kien-truc-tu-thuoc-dia-phap-dep-nhat-ha-noi/
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-9
 • Top 10 cong trinh kien truc thuoc dia noi tieng nhat Ha Noi-Hinh-10
Quốc Lê