Top ảnh lịch sử kinh điển thời Chiến tranh Lạnh

Tâm Anh (theo The Richest) -

(Kiến Thức) - Một số bức ảnh chụp trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đánh dấu những sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử thế giới.

  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-2
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-3
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-4
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-5
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-6
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-7
  • Top anh lich su kinh dien thoi Chien tranh Lanh-Hinh-8