Trộm mộ vua Càn Long, Tôn Điện Anh “bỏ quên” bảo vật trăm tỷ

Google News

Khi đột nhập vào lăng mộ của vua Càn Long, nhóm của Tôn Điện Anh đã vơ vét vô số bảo vật giá trị. Tuy nhiên, Tôn Điện Anh đã vứt lại "tấm vải liệm" cho rằng nó không đáng giá mà không biết nó có giá 460 tỷ đồng.

  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-2
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-3
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-4
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-5
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-6
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-7
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-8
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-9
  • Trom mo vua Can Long, Ton Dien Anh “bo quen” bao vat tram ty-Hinh-10
Tâm Anh (TH)