Trùm phát xít Hitler hung hăng, 'khát máu' vì lý do không tưởng

Google News

Theo nhà tâm lý học người Mỹ Henry Murray, trùm phát xít Hitler có tuổi thơ bất hạnh. Sự tự ti, cô độc đã góp phần hình thành nên nhà độc tài tàn ác, "khát máu".

  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-2
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-3
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-4
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-5
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-6
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-7
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-8
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-9
  • Trum phat xit Hitler hung hang, 'khat mau' vi ly do khong tuong-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)