Trước khi qua đời, Phổ Nghi liên tục hét lớn 3 chữ gì?

Google News

Khi cận kề cái chết, Phổ Nghi - hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh - liên tục hét lớn "hà xa hoàn". Cái tên này có ý nghĩa gì mà Phổ Nghi luôn miệng nhắc tới?

  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-2
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-3
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-4
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-5
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-6
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-7
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-8
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-9
  • Truoc khi qua doi, Pho Nghi lien tuc het lon 3 chu gi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)