Từ Hi trăn trối 400 chữ gì khi qua đời khiến nhà Thanh chao đảo?

Google News

Từ Hi Thái hậu qua đời ở điện Nghi Loan ngày 15/11/1908. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh đã trăn trối 400 chữ khiến nhà Thanh chấn động.

  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-2
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-3
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-4
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-5
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-6
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-7
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-8
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-9
  • Tu Hi tran troi 400 chu gi khi qua doi khien nha Thanh chao dao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)