Tuyệt đẹp kiến trúc Chợ Lớn 1909 trong album ảnh của F. Drouhet

Google News

(Kiến Thức) - Ảnh hiếm về các công trình công cộng ở Chợ Lớn năm 1909. Loạt ảnh nằm trong một album tuyên truyền được thực hiện theo yêu cầu của thị trưởng Chợ Lớn khi đó, ông F. Drouhet.

 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-2
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-3
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-4
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-5
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-6
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-7
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-8
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-9
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-10
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-11
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-12
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-13
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-14
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-15
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-16
 • Tuyet dep kien truc Cho Lon 1909 trong album anh cua F. Drouhet-Hinh-17
T.B (tổng hợp)