Vẻ tráng lệ của các ga tàu điện ngầm Moscow thuở sơ khai

Nổi tiếng với vẻ đẹp tráng lệ, hệ thống tàu điện ngầm Moscow gồm 12 tuyến và 180 ga. Tuyến đầu tiên của hệ thống giao thông này bắt đầu chạy vào năm 1935.

 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-2
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-3
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-4
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-5
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-6
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-7
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-8
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-9
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-10
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-11
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-12
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-13
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-14
 • Ve trang le cua cac ga tau dien ngam Moscow thuo so khai-Hinh-15
T.B (theo Vintag)