Vì đâu con cái của samurai Nhật Bản thường yếu đuối, bệnh tật?

Tâm Anh (theo History) -

(Kiến Thức) - Samurai Nhật Bản nổi tiếng thế giới là những chiến binh dũng cảm, gan dạ và hiếm khi đầu hàng kẻ thù. Thế nhưng, con cái của samurai không có sức khỏe tốt như cha. Vì sao lại như vậy?

  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-2
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-3
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-4
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-5
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-6
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-7
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-8
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-9
  • Vi dau con cai cua samurai Nhat Ban thuong yeu duoi, benh tat?-Hinh-10