Vì sao cung nữ phải ngậm nước trong miệng khi Từ Hy đi vệ sinh?

Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh, Từ Hy Thái hậu có nhiều cung nữ, thái giám hầu hạ. Riêng việc đi vệ sinh của bà cũng khiến cung nữ chịu nhiều khổ cực.

  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-2
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-3
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-4
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-5
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-6
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-7
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-8
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-9
  • Vi sao cung nu phai ngam nuoc trong mieng khi Tu Hy di ve sinh?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)