Vì sao Liên Xô hủy bỏ kế hoạch ám sát trùm phát xít Hitler?

Google News

Trong Thế chiến 2, tình báo Liên Xô đã 2 lần lên kế hoạch ám sát trùm phát xít Hitler vào các năm 1941 và 1942. Tuy nhiên, cuối cùng Liên Xô hủy bỏ kế hoạch, tha chết cho Hitler. Vì sao Liên Xô làm vậy?

  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-2
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-3
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-4
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-5
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-6
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-7
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-8
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-9
  • Vi sao Lien Xo huy bo ke hoach am sat trum phat xit Hitler?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)