Vì sao Lưu Dung dâng tặng một thùng gừng mừng thọ Càn Long?

Google News

Mừng thọ vua Càn Long, Lưu Dung không dâng tặng kỳ trân dị bảo mà thay vào đó, ông dâng lên một thùng gừng. Vì sao lại vậy?

  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-2
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-3
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-4
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-5
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-6
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-7
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-8
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-9
  • Vi sao Luu Dung dang tang mot thung gung mung tho Can Long?-Hinh-10
TA (th)