Vì sao phần mộ chính của Tần Thủy Hoàng mãi chưa được mở?

Google News

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện ở Thiểm Tây, Trung Quốc năm 1974. Thế nhưng, đến nay, các chuyên gia khảo cổ vẫn chưa thể mở phần mộ chính của Tần Thủy Hoàng. Vì sao lại vậy?

  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-2
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-3
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-4
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-5
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-6
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-7
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-8
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-9
  • Vi sao phan mo chinh cua Tan Thuy Hoang mai chua duoc mo?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Ancient origins)