Vì sao Tào Tháo cả đời chỉ xưng Vương mà không xưng Đế?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia, Tào Tháo có thể dễ dàng phế bỏ Hán Hiến Đế để xưng Đế (tức Vua). Thế nhưng, cho đến lúc chết, nhân vật nổi tiếng lịch sử này chỉ xưng Vương mà không dám ngồi lên ngai vàng. Phải chăng Tào Tháo không muốn xưng Đế?

  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-2
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-3
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-4
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-5
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-6
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-7
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-8
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-9
  • Vi sao Tao Thao ca doi chi xung Vuong ma khong xung De?-Hinh-10