Vì sao Thống chế trung thành của Hitler làm việc cho Liên Xô?

Tâm Anh (theo Genealogy) -

(Kiến Thức) - Tháng 1/1943, quân đoàn quân số 6 của Đức quốc xã dưới sự chỉ huy của Thống chế Friedrich Wilhelm Ernst Paulus bị Liên Xô đánh bại trong trận Stalingrad. Sau khi bị bắt làm tù binh, Thống chế quân đội của Hitler quay sang làm việc cho Liên Xô.

  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-2
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-3
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-4
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-5
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-6
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-7
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-8
  • Vi sao Thong che trung thanh cua Hitler lam viec cho Lien Xo?-Hinh-9