Vì sao Thục Hán là nước đầu tiên bị diệt vong thời Tam Quốc?

Dưới thời Tam quốc, Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy là 3 thế lực lớn ôm giấc mộng thống nhất thiên ha. Tuy nhiên, Thục Hán là nước đầu tiên bị diệt vong.

  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-2
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-3
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-4
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-5
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-6
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-7
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-8
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-9
  • Vi sao Thuc Han la nuoc dau tien bi diet vong thoi Tam Quoc?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)