Vì sao Tống Giang quyết không để Võ Tòng lấy vợ tài sắc?

Google News

Hỗ Tam Nương và Võ Tòng được xem là cặp trai tài gái sắc nhưng không thể ở bên nhau. Thay vào đó, Tống Giang se duyên cho Hỗ Tam Nương với Vương Anh - người vừa lùn vừa háo sắc. Vì sao lại vậy?

  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-2
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-3
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-4
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-5
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-6
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-7
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-8
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-9
  • Vi sao Tong Giang quyet khong de Vo Tong lay vo tai sac?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)