Vị vua Việt nào "đánh đâu thắng đấy, anh hùng nhất đời"?

Sử gia Ngô Sĩ Liên từng viết: "Vua đánh đâu thắng đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục phiên di bắt giữ sứ thần, đánh lui quân Triệu Tống".

  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
  • Vi vua Viet nao
Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing News