Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS. Hoàng Kim Giao

PGS.TS. Hoàng Kim Giao là Nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi; Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1953
Hoàn thành tốt vai trò của Cục Trưởng Cục Chăn nuôi từ năm 2008-2013, trước khi nghỉ hưu theo chế độ từ 01/01/2014;
Chủ trì Dự án SXTN Thuộc chương trình “Phát triển Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao” với tên là “Ứng dụng Công nghệ tinh phân ly giới tinh và Công nghệ phôi trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam”.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS. Hoang Kim Giao
 Chân dung PGS.TS. Hoàng Kim Giao
Cùng Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn việt Nam làm tốt vai trò của kể từ khi thành lập đến nay. Hiệp hội đã hoạt động tốt và nhòe những biện pháp phù hợp và kiến nghị đúng với chính quyền địa phương các cấp nên đàn gia súc lớn của nước ta trong những năm qua không ngừng tăng trưởng: Bò sữa tăng bình quân hàng năm 5-6%, Bò thịt tăng 3-4%, Dê, Cừu tăng 8-10%. Sản lượng sữa tăng 8-12%, thịt trâu, bò, dê, cừu tăng 3-4%. Hiện nay, phát triển gia súc lớn, loài nhai lại, ăn cỏ đang được định hướng ưu tiên của Nhà nước.
Là Trưởng Ban phản biện xã hội đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ về nội dung Đặc san chăn nuôi. Có nhiều ý kiến đóng góp vào các Văn bản về đường lối, chính sách của nhà nước về phát triển chăn nuôi, về bảo vệ môi trường, về bảo vệ sự đa dạng sinh học, sự đa dạng vật nuôi….
Cùng với các Hội, Hiệp hội có những Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi trong từng giai đoạn nhất định.
Chịu trách nhiệm về nội dung của tập san chăn nuôi, xuất bản số đầu tiên năm 2015 định kỳ hàng tháng với bình quân trên 500 bản cho một kỳ đã được chuyển tới các trang trại, người chăn nuôi trong cả nước.
Là một biên tập viên tích cực cho Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Chăn nuôi của Hội Chăn nuôi Việt Nam xuất bản theo định kỳ hàng tháng, có mã số ISSN cho từng lần xuất bản được đông đảo người dùng đón nhận và đánh giá cao, tôi thường xuyên viết bài, chỉnh sửa bài cho tập chí này.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương lao động hạng Ba năm 2008, hàng Nhì năm 2014
- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV