Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội TP. HCM; Giám đốc Nhà Văn hóa – Khoa học.

Ủy viên Hội đồng Khoa học thành phố Hồ Chí Minh.Nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học xã hội tại TP. HCM và Vùng Nam Bộ; Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội tại TP. HCM và Vùng Nam Bộ; Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội.
Ngày sinh: 13/5/1952
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS Nguyen The Nghia
 PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa.
Thành tích đạt được
Đã có nhiều cống hiến đóng góp cho ngành Triết học của Việt Nam với vai trò là hà khoa học công tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành Triết học và Chính trị học.
Đã chủ trì nghiên cứu 01 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài quốc tế, 04 đề tài cấp Bộ, 07 đề tài cấp tỉnh/thành phố và 25 đề tài cấp trường, Viện, Liên hiệp Hội; các đề tài đều đã nghiệm thu và được đánh giá kết quả cao.
Đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn bảo vệ thành công 20 luận án Tiến sĩ và 30 luận văn Thạc sĩ.
Tác giả và chủ biên của 15 đầu sách/giáo trình, đồng chủ biên 34 đầu sách. Công bố 150 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. HCM (từ nhiệm kỳ IV đến nhiệm kỳ VII (2002 - 2022), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội TP. Hồ Chí Minh. Đã cùng Thường trực, Thường vụ Liên hiệp Hội xây dựng và phát triển hội viên từ 33 Hội thành viên và 3 Đơn vị trực thuộc lên 48 Hội thành viên và 10 Đơn vị trực thuộc. Phối hợp cùng các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện thành công 5.027 buổi sinh hoạt chính trị, và nhiều hội thảo khoa học quan trọng. Đồng thời, có nhiều góp ý về đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học thành phố và của Liên hiệp Hội.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba năm 1977
- Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất năm 1999
- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2020
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.
- Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam năm 2021
- Bằng khen của UBND TP HCM năm 2016, 2019, 2021.
- Huy chương của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam năm 2010.
- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia năm 1999, 2000.
PV